30 marzo 2009

Viatge al cor de la Malarià

Si algú esta interessat a poder llegir el reportatge de Presencia li puc passa els PDFS perquè cels poguí imprimir i llegir el tema ( podeu contactar amb )
miquelruizaviles@gmail.com

29 marzo 2009

Projecte Libèria : Eradiquem la Malària

El que segueix es una sèrie de imatges del nou projecte de Fotògrafs per la Pau que conjuntament amb la Diputació de Girona estem portant a terme a Libèria i mes concretament a la zona de River Gee .
El projecte donarà suport a una població flotant de prop de 70.000 persones.
El projecte s’ esta desenvolupant en aquets moments amb la col·laboració sobre el terreny de Mentor Initiative i el director del projecte Jeronimo Candela que segueix des de la mateixa Libèria .
La aportació de la Diputació per el projecte ha esta de 60.000 €
El que segueix és la mirada del fotògraf Miquel Ruiz per avaluar la necessitat de portar a terme el projecte .
Les properes imatges del projecte seran las d`haverrlo realitçat